WIYS (walking in your shoes)

Walking In Your Shoes (WIYS) is een proces om jezelf en anderen op een dieper niveau te kennen.
Het is een manier van werken die verwantschap vertoont met familie-opstellingen. Maar er zijn ook fundamentele verschillen.
Een vraag, thema of persoon wordt door een persoon zelf of een representant “gelopen”, vanuit een contact met dieper weten.
Dit dieper weten wordt ook wel Body Intelligence (BQ) genoemd. De resultaten zijn opmerkelijk en blijvend.

De methode focust sterk op fysieke gewaarwordingen door beweging en door bewustzijn van de interne prikkels (mindfulness).

Hoe gaat het in zijn werk?
Er wordt eerst een thema gekozen. Bijvoorbeeld angst. Een representant of de persoon zelf beweegt zich vervolgens door de ruimte
en benoemt de gevoelens en emoties die omhoog komen. Door het lopen komt de representant op steeds diepere niveaus van gewaarwording.
De representant zakt als het ware steeds door een sluier en er worden nieuwe samenhangen duidelijk.
Hierin herkennen we overeenkomsten met familie-opstellingen. Familie-opstellingen richten zich echter op het systeem en verandering
in dat systeem, terwijl Walking In Your Shoes zich richt op het dieper leren snappen van het te lopen thema of probleem en ervaart
op een diep niveau een oplossing of helende beweging.

Het verborgene wordt zichtbaar en onbewuste motivaties en verbanden helder. Langgetorste zorgen en problemen worden lichter.
Walking In Your Shoes geeft helderheid en innerlijke rust. Naast het lopen van vragen, zorgen en personen wordt het steeds duidelijker
dat het lopen van wensen en verlangens, toekomst en bestemming, ziekten en beterschap een diepe helende werking hebben op de inbrenger van de vraag.